Συμβάλλοντας στην:

 • Αξιοποίηση των προοπτικών και την αύξηση της κερδοφορίας της εταιρίας σας
 • Αύξηση της απόδοσης και της παραγωγικότητας με ενίσχυση των δυνατοτήτων και μείωση των εταιρικών αδυναμιών
 • Εξεύρεση και τον εξορθολογισμό του κόστους σε κάθε λειτουργική διεργασία
 • Συστηματική και μεθοδική ανάπτυξη των κάθε είδους πωλήσεων της επιχείρησής σας
 • Ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών και την βέλτιστη τοποθέτησή τους στην εγχώρια και παγκόσμια αγορά
 • Δημιουργία πιστών και ικανοποιημένων παλιών και νέων πελατών 

Σας προσφέρουμε:

 • Στρατηγική Ανάλυση, Δημιουργία και Εφαρμογή Εταιρικής Στρατηγικής
 • Σχεδιασμό, Οργάνωση και Διαχείριση Λειτουργιών και Παραγωγής
 • Ενίσχυση και Ανάπτυξη των Εταιρικών Δομών
 • Ανάλυση, Σχεδιασμό, Ανάπτυξη και Διαχείριση Μάρκετινγκ
 • Σχεδιασμό, Οργάνωση και Παρακολούθηση των Πωλήσεων
 • Αξιοποίηση και Ανάπτυξη Μέσων, Μεθόδων και Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Οργανωτική και Διοικητική Υποστήριξη
 • Στοχοποίηση, Παρακολούθηση και Έλεγχο των Αποτελεσμάτων
 • Οργάνωση της Διαδικτυακής Παρουσίας της Επιχείρησης με τον Σχεδιασμό, την Κατασκευή και την Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητάς του Web Site ή/και του e-shop της
 • e-Marketing (SEM, SEO, Adwords κ.ά.) για την Αποτελεσματική Προώθηση των Προϊόντων ή/και των Υπηρεσιών σας μέσω του Διαδικτύου
 • Σχεδιασμό και Υλοποίηση κατά Παραγγελία Εξειδικευμένου Λογισμικού για Εφαρμογές Διαδικτύου (Web Based Applications)