"Οι φρέσκιες ιδέες και η άψογη υλοποίηση τους έχουν αναδείξει την IBC έναν από τους αγαπημένους μας συνεργάτες."

Κωστής Σταυρίδης
Ιατρός Ακτινολόγος

 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

Η Ιατρική Απεικόνιση είναι ένα σύγχρονο διαγνωστικό κέντρο στην Γλυφάδα, με μακρά ιστορία στο ιατρικό χώρο.  Σήμερα με άρτιο υψηλής τεχνολογίας και συντηρημένο σχολαστικά εξοπλισμό διαθέτει τμήματα, Ακτινολογικό, Υπερήχων, Ψηφιακής Μαστογραφίας και Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας.

Στην Ιατρική Απεικόνιση το 2007 σχεδιάσαμε, αναπτύξαμε και εγκαταστήσαμε ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης ασθενών, που περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία ασθενών με όλο το ιατρικό ιστορικό τους. Διαθέτει πρότυπα εκθέσεων με υποβοήθηση σύνταξης στα ελληνικά και αγγλικά, συνεργάζεται με καταγραφικό σύστημα για την εγγραφή των ακτινογραφιών κ.ά. Τέλος προσφέρει αναλυτικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με πελάτες, περιοχές, επισκέψεις, εξετάσεις κ.λπ. και λειτουργεί σε δικτυακό περιβάλλον πολλαπλών χρηστών.

Επιπλέον το 2009 σχεδιάσαμε και παραδώσαμε τον νέο δυναμικό δικτυακό τόπο του κέντρου, με πλήρες σύστημα διαχείρισης περιεχομένου από την γραμματεία του.