"Η συνεργασία μας με την ομάδα της IBC μας στήριξε ιδιαίτερα σε θέματα Διοίκησης και Οργάνωσης, καθώς και στην δημιουργία του τμήματος Πωλήσεων της εταιρίας,
Οι άνθρωποι της IBC ήταν πάντα κοντά μας, πρόθυμοι να υποστηρίξουν το έργο μας με υπομονή και συνέπεια. Τους ευχαριστούμε θερμά."

Γιώργος Ιωαννίδης
Γενικός Διευθυντής

 

ATRITUBE HVAC Products

Βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας προϊόντων για εφαρμογές κτηριακών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων κλιματισμού, εξαερισμού, αεροθέρμανσης και απαγωγής καυσαερίων.

Η συνεργασία με την εταιρία ξεκίνησε το 2006 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα με κυριότερα έργα:

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της οργάνωσης του Τμήματος Πωλήσεων και Μάρκετινγκ, καθώς και της Διοίκησης της εταιρίας από το 2006 μέχρι σήμερα.
  • Υποβολή επενδυτικής πρότασης ανάπτυξης της εταιρίας στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Μέτρο 1.4. της θεματικής ενότητας της μεταποίησης. Υποβλήθηκε με επιτυχία και εγκρίθηκε το 2007.
  • Εγκατάσταση, καθιέρωση και εφαρμογή από την εταιρία, Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2000 και η πιστοποίηση του από τρίτο ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης. Το έργο ολοκληρώθηκε έγκαιρα και η εταιρία πιστοποιήθηκε το 2008.
  • Το 2010 ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του δικτυακού τόπου της εταιρίας, σε δύο γλώσσες ελληνικά και αγγλικά, για την προσβολή των προϊόντων και των υπηρεσιών της στο ελληνικό και διεθνές πελατολόγιο.