"Στην πολυετή σταδιοδρομία μου στον τομέα του κλιματισμού και της θέρμανσης πίστευα και πιστεύω πάντα στην αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα με στόχο τον απόλυτα ικανοποιημένο πελάτη.
Με τους ανθρώπους της IBC πετύχαμε αυτό ακριβώς τον στόχο και σήμερα αξιοποιούμε με επιτυχία τα αποτελέσματα της συνεργασίας μας μαζί τους."

Γιώργος Ιωαννίδης
Μηχανολόγος Μηχανικός
Γενικός Διευθυντής

 

ClimaTeam

Εταιρία κατασκευής κτιριακών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων κλιματισμού, εξαερισμού και θέρμανσης. Εμπορία κλιματιστικών μηχανημάτων και παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής σε όλη την Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα.
Είναι εξουσιοδοτημένος διανομέας προϊόντων των εταιριών CARRIER και TOSHIBA και επίσημος διανομέας των προϊόντων της SIEMENS για τον έλεγχο και τον αυτοματισμό των συστημάτων κλιματισμού.

Με την εταιρία συνεργασθήκαμε στα παρακάτω έργα:

  • Σύνταξη ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στο πλαίσιο υλοποίησης των Ολοκληρωμένων Δράσεων Αστικής Ανάπτυξης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Κ.Π.Σ. 2000-2006. Υποβλήθηκε με επιτυχία και εγκρίθηκε το 2007.
  • Μελέτη, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνικής υποστήριξης με σκοπό την εξεύρεση και ανάπτυξη πελατολογίου εντός και εκτός Ελλάδος. Τελικός σκοπό του έργου ήταν η αποτελεσματική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρίας σε νέους πελάτες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις Βαλκανικές χώρες. Ολοκληρώθηκε το 2008 και σήμερα εφαρμόζεται από την εταιρία.