Ιατρική Απεικόνιση

www.iatrikiapeikonisi.gr

Ο δικτυακός τόπος του γνωστού ιατρικού διαγνωστικού κέντρου στη Γλυφάδα, προσφέρει ιατρική ενημέρωση και πληροφόρηση στο κοινό για τις εξετάσεις που γίνονται στις εγκαταστάσεις του.