ΟΙ βασικές ομάδες υπηρεσιών που σας προσφέρουμε αναλύονται παρακάτω. Για οποιαδήποτε επιπλέον εξειδικευμένη υπηρέσια ή για να συζητήσουμε τα επαγγελματικά θέματα που σας απασχολούν επικοινωνήστε μαζί μας.

Συμβουλευτική Υποστήριξη Επιχειρήσεων

Η IBC διαθέτει υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και πολυετή εμπειρία σε επιχειρησιακά θέματα που αφορούν την οργάνωση, ανάπτυξη και διοίκηση εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων και οργανισμών.

Περισσότερα...

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη αποτελεσματικών δυναμικών δικτυακών τόπων (websites) και ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shops), με ιδιαίτερη αισθητική και λειτουργικότητα αποτελούν έναν σημαντικό τομέα της δράσης μας.

Περισσότερα...

Στρατηγική και Συγγραφή Περιεχομένου Ιστού

Η δημιουργία της στρατηγικής περιεχομένου (WEB Content Strategy) σε συνδυασμό με τη συγγραφή του ίδιου του περιεχομένου είναι από τα βασικά στοιχεία ενός επιτυχημένου δικτυακού τόπου.

Περισσότερα...

e-Marketing, SEM, SEO, PPC Δικτυακών Τόπων

Παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες e-Marketing, για την προώθηση των ιστοσελίδων του δικτυακού σας τόπου (SEM) και υπηρεσίες άμεσης βελτίωσης της εύρεσης και της κατάταξή τους (SEO), στις λίστες αποτελεσμ��των των μηχανών αναζήτησης.

Περισσότερα...

Ανάπτυξη κατά Παραγγελία Εφαρμογών Web

Η IBC σχεδιάζει και αναπτύσσει, με την χρήση σύγχρονων και προηγμένων εργαλείων, κάθε είδους εφαρμογή Web (Web based application), κατά παραγγελία και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές του πελάτη.

Περισσότερα...