ΟΙ βασικές ομάδες υπηρεσιών που σας προσφέρουμε αναλύονται παρακάτω. Για οποιαδήποτε επιπλέον εξειδικευμένη υπηρέσια ή για να συζητήσουμε τα επαγγελματικά θέματα που σας απασχολούν επικοινωνήστε μαζί μας.

e-Marketing, SEM, SEO, PPC Δικτυακών Τόπων

Παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες e-Marketing, για την προώθηση των ιστοσελίδων του δικτυακού σας τόπου (SEM) και υπηρεσίες άμεσης βελτίωσης της εύρεσης και της κατάταξή τους (SEO), στις λίστες αποτελεσμάτων των μηχανών αναζήτησης.

Το Θέμα

Η δημιουργία ενός δικτυακού τόπου είναι μόνο η αρχή και από μόνη της θυμίζει κατάστημα χωρίς ορατή προθήκη. Είναι τελείως απαραίτητο να δημιουργηθεί παράλληλα, ένα πλάνο δράσης για την άμεση και εύκολη εύρεσή του καθώς και την προώθηση και προβολή του στο περιβάλλον του Διαδικτύου.

Η βασική στρατηγική μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο, e-Marketing, στηρίζεται στις μηχανές αναζήτησης, Search Engine Marketing (SEM) και αναφέρεται σε δύο βασικές λειτουργίες, την Βελτιστοποίηση Μηχανών Αναζήτησης ή Search Engine Optimization (SEO) και στην πληρωμένη διαφημιστική προβολή και τα προγράμματα ανταποδοτικής διαφημιστικής προβολής, Pay per Click (PPC), όπως το Google Adwords και Contextual Advertising δηλαδή στοχευμένη διαφήμιση βασισμένη στο περιεχόμενο που βλέπει ο επισκέπτης .

Η Λύση

Η IBC, διαθέτοντας άρτια εκπαιδευμένο επιστημονικό δυναμικό, αναλύει τις ανάγκες μάρκετινγκ του δικού σας δικτυακού τόπου, website και φροντίζει να σας εξασφαλίσει:
  • Πλήρη ενημέρωση για την τρέχουσα κατάταξη του στις μηχανές αναζήτησης.
  • Ανάλυση των πρακτικών Διαδικτυακού μάρκετινγκ των βασικών ανταγωνιστών σας.
  • Μελέτη για την καταγραφή και επιλογή των καταλληλότερων λέξεων-φράσεων κλειδιών που συνήθως χρησιμοποιούν οι υποψήφιοi πελάτες σας στις αναζητήσεις τους.
  • Βελτιστοποίηση της δομής και του περιεχομένου του, παρεμβαίνοντας με προτάσεις, όπου και αν απαιτείται, ώστε να γίνει πιο φιλικός στις μηχανές αναζήτησης, αλλά και στους επισκέπτες του.
  • Ενημέρωση και καταχώρηση των ιστοσελίδων του, στις μηχανές αναζήτησης και σε επαγγελματικούς καταλόγους.
  • Συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας ανέλιξής του στους καταλόγους των μηχανών αναζήτησης.
  • Ολοκληρωμένη καταγραφή και αξιολόγηση των επισκέψεων που δέχεται, μέσω της υπηρεσίας Google Analytics.
  • Ευέλικτα προγράμματα αποτελεσματικής και ανταποδοτικής διαφήμισης.
Η δημιουργία ενός δικτυακού τόπου είναι μια σημαντικότατη επένδυση της οποίας η ανταποδοτικότητα, Return on Investment (R.O.I), απαιτεί συνεχή και συνεπή παρακολούθηση, ώστε αν απαιτηθεί, να ληφθούν έγκαιρα διορθωτικά μέτρα.