ΟΙ βασικές ομάδες υπηρεσιών που σας προσφέρουμε αναλύονται παρακάτω. Για οποιαδήποτε επιπλέον εξειδικευμένη υπηρέσια ή για να συζητήσουμε τα επαγγελματικά θέματα που σας απασχολούν επικοινωνήστε μαζί μας.

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη αποτελεσματικών δυναμικών δικτυακών τόπων (websites) και ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shops), με ιδιαίτερη αισθητική και λειτουργικότητα αποτελούν έναν σημαντικό τομέα της δράσης μας.

Η Ιδέα

Το διαδίκτυο είναι πλέον μια δυναμική παγκόσμια αγορά με αμέτρητους δυνητικούς πελάτες, αλλά και με αυξανόμενο συναγωνισμό.  Ένας εύχρηστος, αποτελεσματικός και καλαίσθητος δικτυακός τόπος, website, αποτελεί την πρώτη και σημαντικότατη εικόνα της επιχείρησής σας προς την αγορά.

Επιπλέον η ταυτόχρονη προώθηση προϊόντων αλλά και υπηρεσιών μέσα από τον παγκόσμιο ιστό, μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων, e-shops, αποτελεί την αιχμή του δόρατος σε εποχές κρίσεις, αφού η εταιρία μπορεί να απευθυνθεί σε ένα πολύ ευρύτερο κοινό, με πολύ μικρότερο κόστος και να εκτοξεύσει τα κέρδη της.

Είναι ουσιαστικής σημασίας να ξεχωρίζουν, να προσελκύουν και να πείθουν τον πελάτη, να είναι λειτουργικοί και αποτελεσματικοί και τέλος το σημαντικότερο, να εμφανίζονται από τους πρώτους στους καταλόγους των μηχανών αναζήτησης.

Η Τεχνολογία

Αξιοποιώντας ένα ιδιαίτερα ευέλικτο Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System), βασισμένο στο ισχυρό περιβάλλον ASP.net/SQL Server της Microsoft και πηγαίο κώδικα στη γλώσσα προγραμματισμού C# της Microsoft, ετοιμάζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για τις ανάγκες μιας μεγάλης γκάμας δικτυακών τόπων.

Το μοντέλο λειτουργίας του είναι αρχιτεκτονικής τριών λογικών επιπέδων, 3-Tier Web και αποτελείται από:

  • Το Επίπεδο Παρουσίασης ή Διεπαφή Χρήστη (Presentation Tier or User Interface), που είναι υπεύθυνο αφενός να παρουσιάζει τα δεδομένα και τη διεπαφή με τον τελικό χρήστη, αφετέρου να συλλέγει δεδομένα από τον τελικό χρήστη. Ο κώδικας που χρησιμοποιείται είναι HTML, Java Script, Cascading Style Sheets (CSS) και Java Applets.
  • Ο Πυρήνας του Συστήματος ή Επίπεδο Εφαρμογών (Business Logic or Application Tier), ενσωματώνει  τη λογική των εφαρμογών (Functional Process Logic) και όλους τους επιχειρησιακούς κανόνες. Αξιοποιείται το περιβάλλον ASP.net Framework version 3.5 SP1, με κώδικα στη γλώσσα προγραμματισμού C# της Microsoft.
  • Το Επίπεδο Πρόσβασης Δεδομένων (Data Access Tier), είναι υπεύθυνο για την αποθήκευση όλων δεδομένων του συστήματος σε αντίστοιχους πίνακες. Η βάση δεδομένων που αξιοποιεί το σύστημα είναι ο SQL Server 2000 ή νεότερος της Microsoft.
Η εφαρμογή μιας αρχιτεκτονικής πολλαπλών επιπέδων (multi-tier) βελτιώνει την απόδοση και την επεκτασιμότητα του συστήματος. Έτσι αν οι ιστοσελίδες χρειάζονται αναπροσαρμογή ή επανασχεδιασμό, το ζήτημα αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί με την αλλαγή των Cascading Style Sheets (CSS) και του κώδικα Hyper Text  Markup  Language (HTML), χωρίς να επηρεάζεται η λογική των εφαρμογών ή των δεδομένων (business or data logic).
 
Η σημαντική ωφέλεια βρίσκεται στο γεγονός ότι, οποιοδήποτε από τα τρία επίπεδα μπορεί να αντικατασταθεί  ή να αναβαθμιστεί  χωριστά χωρίς να επηρεάζονται τα άλλα. Για παράδειγμα, εάν αλλάζετε τη βάση δεδομένων, αυτό δεν θα έχει  επιπτώσεις στα  επίπεδα Παρουσίασης ή Εφαρμογών, εκτός από την αλλαγή των συνδέσεων στη βάση δεδομένων.

Οι Εφαρμογές

Το Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου προσφέρει υψηλές δυνατότητες παραμετροποίησης, έτσι ώστε να προσαρμόζεται πλήρως στις απαιτήσεις κάθε εφαρμογής και να διευκολύνει τους χειριστές, Διαχειριστές και εξουσιοδοτημένους  χρήστες, να κάνουν αποδοτικότερη χρήση του προσφέροντας την βέλτιστη εξυπηρέτηση των επισκεπτών. 

Είναι ιδανικό για μια σειρά γενικού ή ειδκού ενδιαφέροντος διαδικτυακούς τόπους και δίκτυα, όπως:
  • Εταιρικούς (Corporate)
  • Ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shops)
  • Κοινωνικούς (Social networks)
  • Ενδοδίκτυα (Intranets)
  • Ευρύτερα Δίκτυα (Extranets)
Όλοι οι παραπάνω δικτυακοί τόποι είναι δυναμικοί. Προσφέρονται δηλαδή με την δυνατότητα άμεσης και εύκολης συντήρησης τους από μη ειδικευμένους χρήστες.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τις δυνατότητες του IBC CMS, πιέζοντας εδώ, ή κατεβάζοντας το ενημερωτικό μας φυλλάδιο.

Η IBC εφαρμόζει αυστηρότατες προδιαγραφές ασφάλειας δεδομένων και ακολουθεί πιστά τους κανονισμούς που προβλέπει η Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών σύμφωνα και με τις αποφάσεις της ΑΔΑΕ ΦΕΚ Β'87/2005 και ΦΕΚ Β'88/2005. Επιπλέον τηρεί τον "Κώδικα Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές", σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕΤΤ 488/82/15-7-2008.