Η IBC διαθέτει υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και πολυετή εμπειρία σε επιχειρησιακά θέματα που αφορούν την οργάνωση, ανάπτυξη και διοίκηση εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων και οργανισμών.

Στο πλαίσιο των συμβουλευτικών δραστηριοτήτων μας, προσφέρονται οι παρακάτω υπηρεσίες:

Στρατηγική

 • Ανάλυση της εταιρίας και του κλάδου για τον καθορισμό της θέσης της επιχείρησης έναντι του ανταγωνισμού
 • Διαμόρφωση της καταλληλότερης επιχειρηματικής στρατηγικής
 • Υποστήριξη στην εκπόνηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan)

Οργάνωση & Διοίκηση

 • Ανασχεδιασμός της οργανωτικής δομής
 • Εύρεση και εξορθολογισμός του κόστους
 • Επιλογή και διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού

Μάρκετινγκ

 • Σχεδιασμός Μάρκετινγκ (Marketing Planning)
 • Αξιολόγηση, επιλογή και προγραμματισμός μέσων (Media Strategy & Planning)
 • Προωθητικό πλάνο σε υπάρχοντα και νέα δίκτυα διανομής

Πωλήσεις

 • Ανάλυση σε βάθος της αγοράς & στοχοθέτηση
 • Διαμόρφωση πολιτικής αντιπροσώπων και χονδρεμπόρων
 • Προσλήψεις, εκπαίδευση και καθοδήγηση των πωλητών
 • Ανάπτυξη αγορών και διείσδυση σε νέες