Συμβουλευτική Υποστήριξη Επιχειρήσεων

Η IBC διαθέτει υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και πολυετή εμπειρία σε επιχειρησιακά θέματα που αφορούν την οργάνωση, ανάπτυξη και διοίκηση εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων και οργανισμών.

Περισσότερα…

Στρατηγική και Συγγραφή Περιεχομένου Ιστού

Η δημιουργία της στρατηγικής περιεχομένου (WEB Content Strategy) σε συνδυασμό με τη συγγραφή του ίδιου του περιεχομένου είναι από τα βασικά στοιχεία ενός επιτυχημένου δικτυακού τόπου.

Ανάπτυξη κατά Παραγγελία Εφαρμογών Web

Η IBC σχεδιάζει και αναπτύσσει, με την χρήση σύγχρονων και προηγμένων εργαλείων, κάθε είδους εφαρμογή Web (Web based application), κατά παραγγελία και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές του πελάτη.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ